تبلیغات
خشونت - مضرات عصبانیت و خشونت

جستجو


عبارت مورد نظر را وارد کرده

و دکمه جستجو را کلیک کنید

درباره ما


مشخصات سایت

مدیر سایت: پوریا محمودی

ایمیل مدیر:

عنوان سایت: خشونت

شعار سایت: با خشونت هرگز....

خشونت

با خشونت هرگز....

داستان

ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ
ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﺩﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﻓﻢ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺷﻮﻧﻪ
ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻨﻮ
ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﮑﻮﺑﻤﺖ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺩﺭ
ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ! ﺯﻭﺭ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﭘﻮﻝ
ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﮑﺸﯽ ﻭ… ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ
ﻣﯿﺰﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﯾﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻞ
ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻗﺪﺵ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﯼ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﻫﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﻭ
ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺁﻗﺎ ﮔﻞ ! ﺁﻗﺎ ﺍﯾﻦ ﮔﻞ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ…
ﻣﻨﻢ ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺻﻼﺑﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ
ﺣﺎﻝ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﺩﻡ ﻭ ﻫﯿﭽﯽ
ﻧﻤﯿﮕﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﯼ ﻣﺰﺍﺣﻢ! ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﮎ
ﺳﻤﺞ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺑﺎﻻ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺳﻪ
ﯼ ﺻﺒﺮﻡ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺮﻣﻮ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺍﺯ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﭽﻪ ﺑﺮﻭ ﭘﯽ
ﮐﺎﺭﺕ ! ﻣﻦ ﮔـــﻞ ﻧﻤﯿﺨـــﺮﻡ ! ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪ
ﭘﺮ ﺭﻭﯾﯽ! ﺷﻤﺎﻫﺎ ﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻦ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ
ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﺸﯿﻦ ﻭ … ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺗﺮﺳﯿﺪ
ﻭ ﮐﻤﯽ ﻋﻘﺐ ﺭﻓﺖ! ﺭﻧﮕﺶ ﭘﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ !
ﻭﻗﺘﯽ ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎﮐﺖ
ﺷﺪﻡ! ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﯾﮏ ﺩﻓﻌﻪ ﺯﺑﻮﻧﻢ ﺑﻨﺪ
ﺍﻭﻣﺪ! ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻟﻮ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ!
ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻪ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻤﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ، ﺍﻭﻣﺪ ﺟﻠﻮ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺮﺱ ﮔﻔﺖ:
ﺁﻗﺎ! ﻣﻦ ﮔﻞ ﻧﻤﯿﻔﺮﻭﺷﻢ! ﺁﺩﺍﻣﺲ
ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﻢ! ﺩﻭﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻮﺭﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻪ ﮔﻞ
ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﻪ! ﺍﯾﻦ ﮔﻞ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺍﺯﺵ
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﻦ! ﺍﮔﻪ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺸﯿﻦ ﻗﻠﺒﺘﻮﻥ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﻣﺜﻞ
ﺑﺎﺑﺎﯼ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﺮﻧﺘﻮﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﺩﺧﺘﺮﺗﻮﻥ
ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺍﺭﻩ …
ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺸﻨﯿﺪﻡ! ﺧﺪﺍﯾﺎ! ﭼﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻣﻦ!
ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻪ؟!
ﺣﺎﻻ ﻋﻠﺖ ﺳﮑﻮﺕ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯿﻤﻮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ
ﺑﻮﺩﻡ …

امکانات سایت


آمار سایت

آمار کل:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید ماه قبل:
بازدید این ماه:
آخرین بازدید:
بروزرسانی:
تعداد مطالب:
نویسندگان:

نظرسنجی

آیا این وبلاگ در کم کردن خشم شما موثر بوده است؟نویسندگان


team_member

پوریا محمودی

مدیر سایت
team_member

پوریا محمودی

نویسنده

خشونت

با خشونت هرگز....


مضرات عصبانیت و خشونت


مشکلات جسمانی

وقتی عصبانیت طولانی می شود تغییرات شمیایی در بدن همچنان ادامه می یابد و موجب خستگی جسم می گردد و می تواند مشکلات متعددی برای سلامتی فرد به وجود آورد.


مشكلات كوتاه مدت عبارت اند از :
- سر درد
- دل  درد
- بی خوابی ( مشكل به خواب رفتن یا بیدار شدن در طی شب )
-  افزایش اضطراب  و احساس  نگرانی و تشویش
- صدمه دیدن در اثر درگیری ، یا انجام عملی مانند مشت زدن به دیوار یا پنجره
مشكلات دراز مدت عبارت اند از :
- سكته مغزی
- حمله قلبی
ابتلا به افسردگی كه حتی احتمال دارد منتهی به تلاش برای خودكشی شود.
استفاده از نوشیدنی و سیگار برای آرام شدن و خلاص شدن از كلیه مشكلات به وجود آمده .
برخی از این شرایط می تواند باعث مرگ فرد شود ، اما در هر حال هر یك از آنها توانایی شاد بودن و سالم بودن را تحت تأثیر قرار می دهند .
هر روز اتفاقاتی رخ می دهند كه موجب عصبانیت ما می شوند، بنابراین از عصبی شدن نمی توان اجتناب كرد ، اما می توان راه هایی را برای  بروز آن به شیوه های صحیح برگزید . به یاد داشته باشید كه بدرفتاری با خود یا دیگری به هیچ وجه برخورد مناسبی نیست . مواردی مؤثر است كه به حل مشكل كمك می كند یا برخورد صحیح  با عصبانیت را ایجاد می نماید . روش مقابله یا عصبانیت تنها به انتخاب شما بستگی دارد و دیگران هرگز مقصر نیستند .
سه روش كه ممكن است به برخورد مؤثر با عصبانیت كمك كند
1- عصبی شدن
قبول داشته باشید كه این حس طبیعی است ؛ زیرا معتقدید كه رفتار مناسبی با شما صورت نگرفته است یا به همین طریق  تهدید شده اید .
 2- بررسی علت واقعی عصبانیت
چه كسی ، چرا یا چه چیزی موجب عصبی شدن شما شده است . اولین باری كه دچار این حس شده اید به خاطر آورید. آیا به خاطر ترس از چیزی بوده یا  احساساتتان جریحه دار شده است ؟
آیا علت عصبانیت شما تا اندازه ای به خاطر مسئله ای بوده كه مدتها قبل اتفاق افتاده است ؟ ( مثلاٌ در كودكی )

3- بررسی شیوه های برخورد با علت عصبانیت
- تهیه فهرستی از انتخاب ها و سعی در تصور این نكته كه با آزمایش كردن آنها چه اتفاقی خواهد افتاد .
- انتخاب موردی كه تصور می شود برای همه بیشترین منفعت را دارد.
- اگر علت عصبانیت از حادثه ای است كه مدتها قبل اتفاق افتاده یا نمی توان علت واقعی آن را بررسی  كرد صحبت با یك مشاور مفید است .
- به كارگیری  مهارت های ایجاد اعتماد  به نفس یا یادگیری راه حل نیز كارساز است . با دویدن ، تمرین مشت زنی ، نرمش های هوازی ، عصبانیت را رفته رفته كاهش دهید. فریاد زدن در خودروی شخصی یا در كنار امواج ساحل ،  به یكباره عصبانیت را از بین می برد. این روش به حس ترس ، ناراحتی  یا اندوه كمك می كند .
- می توانید فهرستی از عواملی كه باعث عصبانیت می شوند تهیه كنید و اگر مایل بودید آن را از بین ببرید. چنانچه تصمیم داشتید نامه ای بفرستید بهتر است قبل از ارسال چند روز آن را كنار بگذارید .
تحقیقات حاكی از آنند كه بین اضطراب و عصبانیت  رابطه ای وجود دارد . اگر اضطراب داشته باشید احتمال عصبی شدن بیشتر می شود . اگر به كرات عصبی شوید حس اضطراب و نگرانی افزایش می یابد . عواملی كه برای آرام شدن یافته اید می توانند سطح اضطراب و عصبانیت را كاهش دهند .
- خونسرد باشید . نفس های عمیق بكشید . این عمل به مغزپیام می دهد كه بحران تمام شده است و همه چیز به حالت عادی خود بازگشته است .
- تا ده بشمرید . همه ی ما راجع به این روش قدیمی و محبوب شنیده ایم . چنین روشی برای كنترل احساسات ، پیش از آن كه عملی انجام دهید یا حرفی بزنید كه از آن پشیمان شوید به شما زمان می دهد .
- استفاده  از شیوه های آرامش بخش مانند تعمق و تجسم
- استفاده از حمام گرم ، گوش دادن به موسیقی  دلخواه خود
- در صورتی كه به علت گرفتاری ، تهدید و تبعیض عصبانی هستید در جامعه ، مدرسه ، دانشكده یا در  برخورد با این عوامل ، قوانین و مقرراتی وجود دارد . از یك مشاور نیز می توانید وقت بگیرید و مراحلی را كه باید طی كنید از این طریق بیابید.
- اگر علت عصبانیت شما مشكلی در زندگی شخصی است با مشاور مشورت كنید. این افراد می توانند دركشف مسائل شخصی كه به دفعات موجب بروز عصبانیت می شوند كمك كنند.
خشونت رفتاری اكتسابی است
نحوه  بروز عصبانیت ، اغلب از افراد پیرامون آموخته می شود . اگر كودكان در محیطی پرورش یابند كه در آن شاهد خشونت باشند آنها نیزعصبانیت را از افراد محیط خانواده یاد می گیرند و هرقدر بیشتر در معرض خشونت باشند . احتمال پذیرش  آن به عنوان روش مناسب بیشتر است . اگر دوستان شما خشن هستند امكان استفاده آن از طرف شما و تصور این كه خشونت شیوه خوبی است وجود دارد . چنانچه در تلویزیون یا بازی های ویدئویی به وفور شاهد خشونت باشید احتمالاً  آن را روشی برای برخورد با عصبانیت می یابید .
خبر خوب این است كه هر رفتاراكتسابی می تواند غیراكتسابی باشد.  اگر مایل هستید با شیوه های جدی كنترل عصبانیت آشنا شوید مرتب به تمرین آنها بپردازید . درنهایت رفتارهای جدید به زودی جایگزین عادات قدیمی می شوند.
برخورد با عصبانیت سایرین
اگر با افرادی رابطه دارید كه عصبانی هستند و فكر می كنید احتمال دارد خشن باشند. اطمینان از این كه قبل از آغاز خشونت در امان بمانید  اهمیت دارد . در هر حال نمی توان روشی را كه دیگران برای بروز  عصبانیت در پیش می گیرند تغییر داد. امنیت فردی مهمترین  مسئله است . برخی مردم ممكن است دیگران را به خاطر عصبی بودنشان سرزنش كنند یا به آنها لقب دهند یا جملاتی از این قبیل به كار ببرند: به یاد داشته باش كه تو باعث عصبانیت من می شوی یا می دانی هر وقت این كار را می كنی من عصبانی می شوم . به خاطرعصبانیت دیگران ما را سرزنش نمی كنند . هر كس مسئولیت روشی را كه برای مقابله با عصبانیت خود انتخاب می كند به عهده می گیرد و نمی توان با تغییر اعمالی كه انجام می دهیم موجب تغییر روابط شویم ، یا امید به تغییر دیگران داشته باشیم . گوش دادن به حرف های شخص عصبی مفید است و هرموقع كه امكان دارد حق عصبانی شدن راجع به آن مسئله خاص را به او بدهید چنین شیوه هایی می تواند زمینه تفاهم مشترك را مادامی كه در امان هستید فراهم سازد و می توان به فردی كه عصبانی است كمك كرد تا آرامش خود را حفظ و با خونسردی  راجع به مشكلش صحبت كند .
اگر در شرایطی زندگی می كنید كه كودكی مورد آزار و اذیت  قرار می گیرد ، مطرح كردن آن با فردی كه به وی اعتماد دارید یا ممكن است  به شما كمك كند مهم است . به یاد داشته باشید كه شما مقصر و عامل خشونت نیستید .
احتمال دارد در مواقعی افرادی ناآشنا و و عصبی با شما در محیط كار یا حتی هنگام رانندگی برخورد كنند . در این صورت حفظ كردن آرامش مهم است . اگر آرامش خود را از دست دهید موقعیت وخیم تر وعصبانیت بیشتر می شود شاید بتوان در این حالت از مهارت هایی كه در راه حل مقابله با درگیری به فهرست در آمده اند استفاده كرد .

نظرات مطلب

  محسن   چهارشنبه 8 دی 1395 07:43 ب.ظ

عالی بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

پوریا محمودی

خواهش

  محسن   چهارشنبه 8 دی 1395 07:43 ب.ظ

عالی بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

پوریا محمودی

خواهش

آخرین عناوین


با من در تماس باشید

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستم

تماس با من